de Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureaude Personeelswinkel Uitzendbureau
Schrijf je nu in! Bekijk onze vacatures online!
Social return
Geplaatst op: 04/06/2014 om: 12:06
Geplaatst onder: geen categorie

Uw partner voor Social Return

De Personeelswinkel (PSW)  bezit ruime ervaring in het bemiddelen
van mensen met een grootte afstand tot de arbeidsmarkt, zoals WWB, WW-ers en
Nuggers *. We zijn in het bijzonder gespecialiseerd in de bouw, weg en
waterbouw en infra sector en kennen de snelste weg richting het UWV en de
gemeentelijke overheden. Belangrijke voordelen die uiteindelijk het verschil
maken tussen wel of niet in aanmerking komen voor een grote aanbesteding.

We kunnen u op diverse gebieden helpen om met succes aan Social Return te doen. Natuurlijk
pakken we het liefst het volledige traject op, maar we kunnen ook voor
losstaande activiteiten ingezet worden. De volgende werkzaamheden verrichten we
graag voor u:Social Return

In het aanbestedingsproces worden de aanbiedingen van de leveranciers door de
overheidsinstanties beoordeeld in hoeverre ze in hun aanbod voldoen aan de
gestelde voorwaarden.

Daar wordt het social return bij meegewogen,

In Nederland worden verscheidene opties gebruikt voor de invulling van social return,
waarbij de  diensttak per aanbesteding kiest welk aanbod het best past en doelmatig en uitvoerbaar is.

Deze opties zullen door de bedrijven als opdrachtgever van De PSW en door de
PSW zelf voor aanbieding worden getoetst op uitvoerbaarheid en invulbaarheid
voor het specifieke project en bestek.

De eisen voor deze projecten zijn:

1- Contracteis ( 5% van de opdrachtwaarde; 7% van de loonsom; concrete invulling
    van plekken)

2- Sociale paragraaf

3- Verzoek om ideeën

Om deze drie eisen in te vullen volgens de vastgestelde  criteria worden door ons ingezet :

•             Volledige Arbeidsplaatsingen reguliere arbeid;

•             Werkervarings Plaatsen;

•             Relevante vak trainingen en cursussen zoals VCA;

•             Leerwerkplekken;

•             Stageplekken;

 

 


 • Niet uitkeringsgerechtigden
  (nuggers) zijn personen zonder uitkering, die niet studeren en niet werken maar
  dat wel graag zouden willen, meer dan 12 uur per week. Nuggers behoren daarmee
  tot het zogenaamde ‘onbenutte arbeidspotentieel’.

 


 Wij leggen met onze opdrachtgevers contractueel vast dat het doel van die instrumenten is
dat zij daarmee voorzien in hun kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan personeel.                                      Daarbij speelt dat zij effectief plannen vanuit hun orderportefeuille. Door ons goede relatiebeheer
worden wij door hen daarover tijdig geïnformeerd, zodat wij onze arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening            daar op af kunnen stemmen. Ook maken we dan afspraken met de overheden zodat zij ons tijdig de juiste
kandidaten leveren. Wij voldoen aan alle gestelde eisen en criteria  door de samenwerking met de overheden en
opleidingsinstanties. We screenen kandidaten op hun vaardigheden, motivatie en hun verborgen krachten en belemmeringen door vooraf gesprekken met hun te voeren. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Daarnaast nemen wij ook de begeleiding van de mensen op ons. Hier kunnen wij vanwege onze samenwerking met de diverse instanties zeer ver in gaan.

Tevens kunnen wij in samenspraak met opdrachtgever en overheid  specifieke baan gerichte opleidingen geven aan de kandidaten die bij de opdrachtgever  te werk gesteld gaan worden, waardoor ze waardevoller kunnen worden voor de opdrachtgever.

Door onze ervaring in deze vraagstukken zijn wij dan voor een groot aantal bedrijven de vraagbaak geworden inzake Social- Return  en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Helpen met het uitwerken van de sociale paragraaf

Het kan een lastige klus zijn om Social Return uit te werken binnen uw bedrijf. Wij hebben dit veel vaker gedaan  en weten goed waar we op moeten letten. Dus waarom zou u opnieuw het wiel willen uitvinden?

 Werving,selectie en detachering van de kandidaten

Het effectief inzetten van werknemers met een bijstandsuitkering is onze specialiteit. Wij beschikken over verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kandidaten daadwerkelijk effectief kunnen worden ingezet op de aanbesteding en zorgen voor de juiste begeleiding van deze personen.

 Coördineren van projecten

De PSW kan ingezet worden als begeleider op een project. De begeleider kan vanuit zijn expertise het aanspreekpunt zijn voor diverse partijen zoals de gemeente, cliënten, projectbureau Social Return en de ondernemingen. Om deze partijen
verbonden te laten zijn, vraagt dat een specifieke aanpak en begeleiding. Vanuit de projectbegeleiding zijn er korte lijnen, kwalitatieve netwerk en daadkrachtig optreden noodzakelijk. 

 

                        DE PSW kan ingezet worden voor elk losstaande activiteit.

 

                                     Algemene werkwijze  De Personeelswinkel;

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, doet De PSW meer dan een ‘reguliere uitzender”.

Naast ons MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid proberen wij de bedrijven
zoveel mogelijk te ontzorgen. Dit gebeurd door :


 • Gehele
  projectadministratie die betrekking heeft tot een SROI project  conform richtlijnen aan te leveren bij zowel
  de bedrijven alsmede bij de Gemeentelijke instantie(s)

 • Complete
  begeleiding van onze medewerkers on the job. (job coaching)

 • Complete
  scholing en bijscholingstrajecten(specifieke baan gerichte opleidingen) maken om de medewerkers waardevoller te maken voor de
  opdrachtgever ( dit altijd in overleg met de opdrachtgever) ook na de SROI
  trajecten.

 • Gehele
  sociale paragrafen maken voor de bedrijven ten aanzien van de aanstaande
  projecten die betrekking hebben op SROI en PSO

 • Coördineren,
  begeleiden, ontzorgen. Dit zijn de sleutelwoorden om een geslaagde samenwerking
  te hebben.

U ervaart al direct het verschil in onze dienstverlening. Bij ons heeft u één aanspreekpunt voor al uw personeelsaanvragen, voor  Nederlands personeel, werving en selectie of eventueel ter overname.

Dit biedt voordelen en zekerheid. Wij beschikken over een landelijk netwerk bij UWV, gemeenten en commerciële partners, waardoor wij uit meerdere bronnen kandidaten voor u werven.

U bespaart hierdoor veel tijd doordat u niet meer met meerdere partijen contact hoeft te onderhouden bij het uitzetten van personeelsaanvragen. Wij nemen uw relatiebeheer volledig uit handen.

Door een uitgebreide selectieprocedure, worden alleen gemotiveerde en passende kandidaten voor u geselecteerd. We kijken dus verder dan harde criteria. Hiermee wordt voorkomen dat kandidaten die op papier geschikt lijken, maar dat
in de praktijk anders uitwijst, niet worden voorgesteld.

Deze ‘ruwe diamanten’ die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven, kunnen voor u zeer aantrekkelijk zijn. Door het inzetten van De PSW ervaart u onze kernwaarden ; betrouwbaar, daadkracht, deskundig, klantgericht en persoonlijk betrokken.